No Widgets found in the Sidebar

Nakladatelství Dvojka

je malé nezávislé nakladatelství otevřené širší škále žánrů, témat a cílových skupin. Setkáte se u nás s osobním přístupem nerozporujícím s profesionalitou.

Sledujeme linii odbornou i uměleckou, proto mimo jiné název Dvojka. Jsme otevřeni všemu, co budeme považovat za kvalitní. V beletrii uvítáme například silné, zajímavě zpracované reálné příběhy i s přechody do fikce, symbolismu, sociální nebo filozofická témata, obecně knihy s nějakým poselstvím, vedoucí k zamyšlení. O něco méně fandíme fantasy a sci-fi, (i když vše je vždy k individuální diskusi a nevylučujeme, že zrovna ve Vašem podání nás osloví), zato dobrá poezie a literatura pro děti jsou naší srdcovkou. Podporujeme oblast zdraví, psychologie, terapií, pedagogiky, klasické i alternativní přístupy. V plánu jsou též překlady světové literatury a dvoujazyčné publikace. Dáváme prostor také seberozvoji a spiritualitě, vedle toho i naučné literatuře a učebnicím. Vědu a „duchovno“ nestavíme proti sobě, ale jako dvě strany jedné mince nebo póly magnetu.

Se všemi tématy a jejich zpracováním nemusíme souznít, ale i v případě odmítnutí vydání jsme ochotni komukoliv pomoci ukázat jeho tvorbu světu a zorientovat se v problematice samonákladu.

Jednou z nosných filozofií Nakladatelství Dvojka je „sociální podnik“. Sdružujeme kolem sebe lidi, kteří si zaslouží podpořit kvůli různým formám znevýhodnění. Mohou nám jakkoli pomáhat ve vydavatelské práci nebo sami psát či ilustrovat. Neznamená to však, že bychom se orientovali jen na tvorbu například nemocných. Téměř všichni v týmu máme zkušenost s nějakými překážkami na cestě, zároveň jsme při své „neschopnosti“ nějakým způsobem schopní nebo nadaní, proto je nám blízká myšlenka pomoci klestit cestu dalším. Máme spoustu kreativních nápadů, jen trvalé limity dané hendikepem nám brání realizovat je tak rychle, jak bychom si přáli. Přesto se naše vize a cíle po malých krůčcích rozvíjí a věříme, že pomůžeme ukázat světu talenty skrývající se i mezi nemocnými, sociálně znevýhodněnými nebo těmi, co měli z různých důvodů o něco těžší začátky a cítili se jako ošklivé káčátko. Pojďme dokázat (stejně jako v Andersenově pohádce, kterou je inspirováno naše logo), že žádná ošklivá káčátka neexistují, vyrostou z nich krásné labutě! Rádi je necháme vyrůst pod našimi křídly…

Vydáním knihy právě u nás i nákupem podpoříte budování a udržování systému pomoci, kde je pro mnohé samotný proces tvorby terapeutický a výsledkem jsou hodnotná díla.