No Widgets found in the Sidebar

Slávka Jará

Slávka Jará se považuje za obyčejnou ženu, která dostala „boží dar“, umění hrát si se slovy. Její pohádky Kouzelný keř a Mezek paličatý aneb Cesta nazdařbůh byly v letech 2018 a 2020 zpracovány Českým rozhlasem, svůj třetí scénář právě nabízí k divadelnímu ztvárnění. Autorka je profesí zdravotní sestrou, se zkušeností v různých odděleních nemocnic, i v ambulantní a terénní péči, kde získala také zkušenost s lidmi s duševním onemocněním. Zajímá se o alternativní léčebné metody, které příležitostně praktikuje. Byla vychována jako katolička, ale v průběhu života se s církví přestala ztotožňovat. Její současné pojetí víry ovlivnily i východní nauky. Tento vývoj od spoutanosti k nalézání vnitřní svobody se mimo vztahová témata také promítá do její tvorby. Více jejích básní a reflexí na společenská témata  můžete vidět na stránkách bardie.cz, kde vystupuje pod uměleckým pseudonymem Jarra.

V našem Nakladatelství Dvojka nám bylo ctí vydat autorčinu básnickou sbírku Kuchyně citů, jejíž první výtisk je již téměř rozprodán.

Na našem blogu se můžete přečíst krátké příspěvky od Slávky, ať už ve vážném duchu, čí zábavné hříčky: