No Widgets found in the Sidebar

Lékařka a chronický únavový syndrom

Já a mé ME je jedinečná kniha, v níž lékařka popisuje své osobní seznámení s nemocí přezdívanou chronický únavový syndrom. Toto slovní spojení jste už určitě slyšeli. Málokdo ale ví, že se pod ním neskrývá příznak únava, nýbrž onemocnění, které se nazývá myalgická encefalomyelitida, tedy ME. Kam až může vést, pokud není řádně léčeno, tedy spíše udržováno ve stabilních mezích, popisuje lékařka v knize Já a mé ME.

Řekli byste lékařka a chronický únavový syndrom, to nemusí být žádný problém. Lékaři přece sami sebe umí diagnostikvoat nejlépe. A léčba únavy je přece snadná. Ale opak je pravdou. Povědomí o onemocnění mezi lékaři je tak malé, že když onemocní, tak ani nepoznají, že mají tuto nemoc. Až tak je silná nedůvěra, že by tak silně invalidizující onemocnění mohlo zůstat nepovšimnuto lékařskou vědou.

Jedinečná koncepce knihy v sobě snoubí atraktivní formu příběhu pacienta a odborné vysvětlení onemocnění pro lékaře.

Pacienti nemocní již dlouhou dobu se s příběhem snadno ztotožní, neboť je příběhem neustále se opakující se nedůvěry jak okolí, tak pacienta samotného, že ta silná únava, které se náhle nemohou zbavit, může být vážným onemocněním.

Kniha Já a mé ME popisuje příběh nejen příběh lékařky a projevy onemocnění chronický únavový syndrom, ale i stigmatizaci s ním spojenou. Právě kvůli upřímné zpovědi lékařky, působící na medicínské univerzitě jako pedagožka, kterak přiznává, že o existenci onemocnění nevěděla, je kniha vhodná i pro lékaře. Obsahuje i faktografickou část vysvětlující rozdíl mezi únavou a onemocněním myalgická encefalomyelitida i příběh názvu chronický únavový syndrom s odkazy na mnoho užitečných zdrojů.

Knihu Já a mé ME můžete zakoupit v našem e-shopu, klikněte na tento odkaz nebo přejděte na volbu Obchod.