No Widgets found in the Sidebar

Svatý Valentýn jako sousto pro média.

Na titulní straně bulvárního deníku Romulus palcové titulky oznamují:

ZAMILOVANÝ BISKUP!!

Dále stojí (nejspíš s datem 13. 2. léta páně 269):

Zvláštní zpravodaj našeho deníku přinesl informaci, že Valentýn, biskup v Terni, muž Bohu zasvěcený a slibem čistoty vázaný, poslal z vězení zamilované psaní mladé dívce s podpisem: „…od Tvého Valentýna..“ Proslýchá se, že dívka je dcerou soudce Asteria. Městem se šíří fáma, že ji biskup Valentýn uzdravil pomocí modlitby – dívka totiž byla slepá. Křesťané se ze zázraku radují, avšak Římané uctívající své staré bohy jsou rozhořčeni a zvěst hlasitě zpochybňují. Biskup Valentýn je toho času vězněn v Římě za to, že opakovaně překračoval zákon vydaný císařem Claudiem II., který zakazuje mladým rekrutům, aby se ženili, neboť to oslabuje armádu – muži se pak raději drží ženských místo zbraně. Valentýn přesto tajně oddával mladé páry, za což bude nejspíš potrestán na hrdle.


14. 2. Romulus obšírně popisuje nepokoje ve městě v souvislosti s causou Biskup Valentýn, aby hned následující den ráno oznámil světu:

VALENTÝN JE MRTEV!

Rozhořčení Římané vtrhli do vězení, kde se chopili kněze Valentýna, ztloukli ho, vyvlekli ven z cely a na Via Flamminia mečem sťali.

Křesťanský magazín Světlo Kristovo o několik dní později vydává prohlášení, v němž sděluje: Biskup Valentýn byl oddaným služebníkem Božím, který ctil zákon jediného a pravého Boha nad zákonem římským, neboť na počátku věků Hospodin kázal: „Množte se a naplňte zemi…“… K milostnému dopisu , který měl údajně biskup poslat uzdravené dívce, se magazín nevyjadřuje, zato se velmi pohoršuje nad pohanskými svátky „Lupercaliemi“, které připadají na 15. února a mají oslavovat hojnost a plodnost, ale ve skutečnosti jde, dle mínění autorů, o nízké orgie.

Nakonec můžeme nahlédnout i do astrologického měsíčníku Hvězdný prach, který prorokuje, že svatý Valentýn se (na rozdíl od císaře Claudia) stane celebritou. Historie se ráda opakuje a zhruba za 1 200 let jakýsi vysoce postavený muž, snad prý Karel, přízviskem Orleánský bude ze studené anglické vězeňské cely posílat své ženě milostné dopisy. A v zemi tak chladné a mokré jako je Anglie si začnou zamilovaní posílat lístky s hřejivými vzkazy. Avšak největšího věhlasu se prý svatému Valentýnovi dostane v Novém světě, na jehož zrod si starý svět ještě také pár století počká… Čtrnáctý únor se stane svátkem zamilovaných a díky tomu i svátkem obchodu. Nebohý Valentýn vydělá obchodníkům mnoho peněz. Kdyby se snad chtěl obracet v hrobě, bude to mít složité, neboť jeho ostatky budou na mnoha místech starého světa…..také prý v Praze…

Dnešní skeptik se může ptát, kde se vzaly noviny ve třetím století našeho letopočtu? Pravda, v Římě byly denní události tesány do kamene a vyvěšovány na Forum Romanum… ale tohle je fakt moc! Kdo tohle vymyslel??

A já odpovídám, že já,

Slávka Jará.

PS: 14. únor nemusí být jediným dnem v roce, kdy projevujeme svým milým citovou náklonnost kvítkem, láskyplným vzkazem nebo milou drobností…

V únoru jemné pnutí

Březen je procitnutí

V máji

city rozkvétají

v Lásku zrají

barví se do červena

jako dívka

prvně políbená

a když léto vrcholí

je klasem na poli

jablkem v sadu

révou ve vinohradu

V říjnu

chystá peřinu

zve k spočinutí

Láska je pnutí

i poduška měkká……

Vtipnou formou podaným vzkazem a básní od spisovatelky, která prostřednictvím našeho Nakladatelství Dvojka vydala básnickou sbírku Kuchyně citů Vám přejeme krásný svátek zamilovaných. A pokud by Vám chybělo nějaké to srdíčko, tak v našem doplňkovém prodeji minerálních šperků jich najdete na výběr hned několik. Třeba toto selenitové srdíčko s úchvatným oslnivým odleskem, který se s každým nakloněním zobrazuje v jiné části a dělá tím dojem, jako by bylo srdce živé.